Literatura/reference

(poslední aktualizace 23.3.2024 - nové tučně zvýrazněné)

Česká/slovenská filmová hudba - obecně

Dušek, Jan: Hudba v českém hraném filmu - kompoziční postupy skladatelů české filmové hudby, Praha 2012, Dizertační práce, Akademie múzických umění v Praze.

Grečnár, Jan: Filmová hudba od nápadu po soundtrack, 1. vyd. Bratislava: Ústav hudobnej vedy slovenskej akadémie vied, 2005, s. 16.
 
Lexmann, Juraj: Slovenská filmová hudba 1896-1996, Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV-ASCO Art & Science, 1996. 259 s. ISBN:80-88820-01-4
 
Matzner, Antonín - Pilka, Jiří: Česká filmová hudba, Dauphin, 2002, Praha, 453 s. ISBN:80-7272-013-0

Morga, Věra: Česká filmová hudba 60. let 20. století ovlivněná evropskou avantgardní artificiální hudbou, Olomouc 2016, Disertační práce, Univerzita Palackého v Olomouci.

Pilka, Jiří: Počátky české filmové hudby, In: Filmový sborník historický, 2, 90 let vývoje čs. kinematografie - příspěvky z konference, Praha : Československý filmový ústav 2, (1991,) s. 175-185.

Skladatelé
 
Bartoš, Josef: Život a dílo Richarda Týnského, uměleckého ředitele SSOKG, Bakalářská diplomová práce, Masarykova Univerzita Brno, 2012.
 
Bártová, Jindřiška: Jan Kapr - Nástin života a díla, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 1994, ISBN: 80-85429-13-6
 

Bělobrádek, Jan: J. Celba: Melodie, které zná každý, LENICON, 2015, ISBN: 978-80-905895-0-6.

Bellano, Marco: Václav Trojan: Music Composition in Czech Animated Films, CRC Press, 2019, ISBN: 978-0815358527.

Bibliografie Otmara Máchy

Bibliografie Václava Trojana

Bořil, Jaroslav: Michal Pavlíček a jeho tvorba se zaměřením na artificiální hudbu, Brno 2019, Bakalářská práce, Masarykova univerzita.

Burian, Jan: Nežádoucí návraty E. F. Buriana, Galén, 2012, ISBN: 978-80-7262-847-6

Cechová, Martina: Hudba v reklamě zlínských ateliérů v letech 1930–1940, Střevíček Bohuslava Martinů a jeho dobový kontext, Praha 2011, Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze.

Černíček, Jan: Hudba Zdeňka Lišky k filmu Markéta Lazarová, Praha 2008, Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze.

Dobešová, Apolena: Jiří Bulis. Příspěvek k hudební poetice, Brno 2016, Diplomová práce, Masarykova univerzita.

Dušková, Barbora: Česká filmová hudba do 60. let 20. století(Zdeněk Liška), Brno 2011, Diplomová práce, Janáčkova akademie múzických umění.

Fečko, Jiří: Pohled do světové a české filmové hudby se zaměřením na Johna Williamse a Zdeňka Lišku, Praha, Ústí nad Labem 2011, Bakalářská práce, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Glocer, Silvia: George Andreani - Varsovia, Berlín, Praga, Buenos Aires, Cuadernos Judaicos ISSN: 0718-8749, 2018. (článek ve španělštině o skladateli Josefu Kumokovi, který v roce 1937 emigroval do Argentiny a přijal jméno George Andreani)

Gössel, Gabriel: Diskografie filmové hudby na nahrávkách českého Ultraphonu (1929-1946), Iluminace, Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, 19, č. 3, (2007,) s. 177-210

Havlík, Jaromír: Jan Rychlík, Živá hudba, 2004.

Hochmanová, Lucie: Karel Weis, průkopník české filmové hudby, Brno 2016, Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita.

Holcová, Nikola: Jára Beneš a jeho skladatelská činnost v českých zemích, Brno 2014, Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita.

Holzknecht, Václav: Jaroslav Ježek, Horizont, 1982, ISB: 40-003-82.

Höschlová, Hana: Fenomén Karel Svoboda, BVD, 2018, ISBN:978-80-88216-12-4

Hrabalová, Eva: Josef Stelibský a jeho tvorba ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století, Olomouc 2015, Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci.

Chvojka, Jiří: Hudba Jaroslava Ježka ve filmech Jiřího Voskovce a Jana Wericha (1932-1937), Brno 2017, Bakalářská práce, Masarykova univerzita.

Chytková, Jana: Zdeněk Liška a jeho hudba k filmu Ikarie XB 1, Brno 2016, Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita.

Jaslovský, Marián: Dežo Ursíny - Pevniny a vrchy, Médiá, 1997, ISBN: 80-967525-2-9.

Junková, Jarmila: Jaromír Vogel - hudební skladatel, sběratel a pamětník, Plzeň, 2012, Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Vedoucí práce Tomáš Kuhn.

Klinec, Lukáš: Filmová hudba Svetozára Stračiny, Zlín, 2023, Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Kočičková, Barbora: Hudební tvorba Pavla Blatného v České televizi Brno v 60. letech, Brno 2016, Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita.

Kovařík, Pavel: Zdeněk Liška - hudba ve filmech pro děti, Praha 2007, Bakalářská práce, Akademie múzických umění v Praze.

Kozáková, Anna: Bohuslav Martinů ve filmu, Olomouc 2019, Bakalářská práce, Univerzita Palackého.

Krček, Jaroslav: Odkud a kam, ABM, 2011, ISBN: 978-80-9006-105-7.

Kršáková, Leticia: Filmová hudba Luboše Fišera, Praha 2008, Bakalářská práce, Akademie múzických umění v Praze.

Křížek, Milan: Jan Rychlík - Život a dílo skladatele, H+H, Praha 2001, ISBN: 80-86022-89-7.

Kuna, Milan: Dvakrát zrozený - Život a dílo Karla Reinera, H+H, Praha 2008, ISBN: 978-80-7319-078-1.

Kuna, Milan: Karel Reiner (1910-1979) - Der Komponist in seiner Zeit, ConBrio Verlagsgesellschaft 2014, ISBN 978-3-940768-53-7.

Kuslová, Hana: Život zasvěcený filmové hudbě, In: Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně : články a studie, musealia, personalia. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy 2, č. 1, (2002,) s. 147-148. [Zdeněk Liška]

Ladič, Branko: Music by František Škvor for the Karol Plicka’s Film The Earth Sings – the Beginning of Slovak National Music?, Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, č. 1, s. 79-87

Lochovský, Martin: Ivan Kurz a jeho skladatelská a pedagogická činnost, Praha 2018, Bakalářská práce, Univerzita Karlova.

Malina, Jaroslav: Ilja Hurník, Masarykova univerzita, Brno, 1995, ISBN: 80-85834-03-0.

Málková, J.: Zdeněk Liška a jeho hudba k filmu Františka Vláčila Markéta Lazarová, Brno 2006, Bakalářská práce, Masarykova univerzita.

Marešová, Jarmila - ... aneb kdyby nebylo Karla Mareše, Primus, 2017, ISBN: 978-80-87527-19-1.

Nohejl, Vít: Zdeněk Liška a počátky elektronické hudby v československém filmu, Brno 2013, Bakalářská práce, Masarykova univerzita.

Marková, Eliška: Jiří Sternwald a jeho skladatelská činnost pro film, Olomouc, 2013, Bakalárska práca, Univerzita Palackého v Olomouci, Vedoucí práce Mgr. Věra Šímová.

Maryáš, Jaroslav: Zdeněk Liška a jeho hudba k filmu Karla Zemana Vynález zkázy, Brno 2009, Bakalářská práce, Masarykova univerzita.

Mikulová, Lenka: Skladatelské dílo Svatopluka Havelky, Praha 2007, Diplomová práce, Akademie múzických umění v Praze.

Nedbalová, Josefína: Karel Sklenička – život a dílo, Praha 2017, Bakalářská práce, Univerzita Karlova.

Obdržálková, Kristýna: Česká filmová hudba (se zaměřením na Vadima Petrova, Karla Svobodu, Petra Hapku a Luboše Fišera), Brno, 2017, Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Vedoucí práce doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Pavlíček, Michal: Země vzdálené, doplněné o roky 2009-2015, NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2016, ISBN: 978-80-7422-465-2

Pilka, Jiří: Jiří Srnka - 100 let. Portrét hudebního skladatele, Písek : Město Písek, 2006. 52 s., il., portréty, noty, 21 x 22 cm 1 CD. ISBN:80-239-9266-X

Pivoda, Ondřej a Spurný, Lubomír: Pavel Haas - A Catalogue of the Music and Writings, Bärenreiter, 2022, ISBN: 978-80-86385-42-6 

Peduzzi, Lubomír: Pavel Haas, Muzejní a vlastivědná společnost, 1993, ISBN: 80-85048-41-8

Plavec, Marian: Svetozár Stračina, Eurolitera, 2010, ISBN: 978-80-9701-932-7

Pokludová, Gabriela: Život a dílo českého skladatele Milana Kymličky, Praha 2013, Bakalářská práce, Univerzita Karlova.

Pokludová, Gabriela: Život Varhana Orchestroviče Bauera a jeho přínos v oblasti filmové hudby, Praha 2016, Diplomová práce, Univerzita Karlova.

Poláková, Ivana: První léta Filmového symfonického orchestru (FISYO), Praha 2017, Bakalářská práce, Univerzita Karlova.

Poledňák, Ivan: "Mám rád hudbu, která je jakoby další postavou ve filmu ..." Se skladatelem Janem Klusákem o (hudbě k) divadlu a filmu, In: Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha : Národní filmový archiv 8, č. 2, (1996,) s. 107-119.

Prokopcová, Michaela: Luboš Sluka - Profil skladatele se zaměřením na instruktivní klavírní tvorbu, Olomouc 2013, Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci.

Sacher, Richard: Karel Svoboda, Brána, 2008, ISBN: 978-80-7243-379-7.

Siváčková, Petra: ZDENĚK POLOLÁNÍK - SKLADATEL SCÉNICKÉ, FILMOVÉ, ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ HUDBY, Olomouc, 2010, Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci.

Slivoňová, Lucia: Jarmil Burghauser – skladatel, Praha 2015, Diplomová práce, Univerzita Karlova.

Snopko, Erik: Skladatel filmové hudby Elia Cmíral, Zlín 2018, Bakalářská práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Sternwald, Jiří: "Plná náruč vzpomínek", G+W, 2002, ISBN: 9790706509341.

Šimková, Marie: "Hudební skladatel Václav Hálek", Praha, 2010, Bakalářská práce, Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta AMU.

Štědroň, Miloš a Jeřábková, Olga: "Přijdu za poledne, Miloš", Barrister & Principal a Sursum, 2012, ISBN: 978-80-8747-452-5.

Trnka, Pavel: Dramaturgie zvukové složky v animovaných filmech Karla Zemana, Zlín 2012, Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Valnohová, Markéta Sára: Výrazové prostředky loutkových filmů Jiřího Trnky, Brno, 2011, Bakalárska práca, Masarykova univerzita, Faculty of Arts, Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Blecha.

Vacek, Miloš: Má životní capriccia, Petrklíč nakladatelství s.r.o, 2008, ISBN: 978-80-7229-202-8.

Viklický, Emil: Dialog mezi hudebním skladatelem a režisérem při komponování hudby pro film, Univerzita Palackého, 2010, ISBN: 978-80-244-2529-0.

Voneš, Adam: Dramaturgický přesah filmové hudby Zdeňka Lišky, Praha 2013, Bakalářská práce, Akademie múzických umění v Praze.

Dokumenty/TV

Alexander Moyzes (1996), režie ???

Alexander Moyzes (1981), režie Viera Polakovičová

Bránil se hudbou - Jaroslav Celba (2009), režie Roman Vávra, z cyklu Neznámí hrdinové

Dr. Evžen Hedvábný alias Karel Velebný (2001), režie R. Urban, z cyklu Lístky vytržené z památníku

Devadesátiprocentní anděl (2000), režie S. Lazarová, z cyklu Příběhy slavných (Angelo Michajlov)

Elia Cmíral (2017), režie P. Zuna, z cyklu Slavní neznámí

Elia Cmíral: part 1 (2014), režie Petr Kaňka

Fenomén Miloš Stědroň (2013), režie Rudolf Chudoba

Jaroslav Celba v dokumentu TéVé Náchod (2006), režie Petr Rousek, Jitka Štěpánková

Jaroslav Ježek (2005), režie Aleš Kisil, třetí část cyklu Tři strážníci.

Jiří Bulis (1992), Česká televize, miniportrét skladatele

Hudba Jiří Šust (1994), Česká televize, režie Václav Pavel Borovička

Hudba Zdeněk Liška (2017), režie Pavel Klusák

Karel Svoboda (2005), režie Rudolf Tesáček

Karel Svoboda: Štastná léta (2020), režie Petr Klein Svoboda

Mefistův rytíř (2008), režie Ján Novák, z cyklu Příběhy slavných (Karel Svoboda)

Oslovení hudby (1990), režie Petr Ruttner (setkání se skladatelem Lubošem Fišerem coby vzpomínka 10. výročí jeho umrtí)

Portrét - Milan Novák (2020), režie Martin Beňuška (slovenská televize TA3)

Portrét - Vladimír Godár (2018), režie Martin Beňuška (slovenská televize TA3)

Petr Hapka (2002), režie Jan Mudra

Pocta Jiřímu Bulisovi (1993), režie Karel Fuksa

Rozhovor - Jaroslav Uhlíř - jako bonus na DVD S čerty nejsou žerty o hudbě z daného filmu

Skromný klasik Luboš Sluka (2020), režie P. Ulrich

Sólo pro Jaromíra Vogela (2021), režie Jiří Moravčík

Svetozár Stračina (2019), režie Pavol Barabáš

Zdeněk Liška (2000), režie Petr Ruttner

Život mezi notami (2012), režie Ondřej Sovík (o skladateli Milanu Dvořákovi)

z cyklu GEN (Galerie elity národa):

Ivan Král (2018), režie P. Jandourek

Martin Kratochvíl (2017), režie I. Fíla

Michal Pavlíček (2017), režie P. Nikolaev

Jan Klusák pohledem Jana Němce (2002)

Petr Hapka pohledem Jana Malíře (2001)

Karel Svoboda pohledem Roberta Sedláčka (2001), režie R. Sedláček

Michael Kocáb očima Josefa Císařovského (1993)
Novinky

19. 1. 2024 - Novinky - leden 2024

Po roce se opět podařilo aktualizovat naší databázi.

více

19. 1. 2023 - Novinky - leden 2023

V roce 2022 se nám podařilo dohledat popř. digitalizovat a vložit do naší databáze několik dalších titulů.

více

13. 11. 2021 - Novinky - listopad 2021

V listopadu 2021 jsme konečně přidali do databáze Archivu dohledané tituly skladatele Václava Zahradníka. Tímto bych chtěl moc poděkovat Jakubovi Zahradníkovi (syn skladatele V. Zahradníka), který mi informace poskytl. Původní média jsou studiové pásy, nicméně p. J. Zahradník je má již převedené na CD.

více

archív


Anketa

Kupovali byste si CD s hudbou ze starých českých filmů?
(123) 94 %
(8) 6 %
Počet hlasů: 131