Literatura/reference

Česká/slovenská filmová hudba - obecně

Dušek, Jan: Hudba v českém hraném filmu - kompoziční postupy skladatelů české filmové hudby, Praha 2012, Dizertační práce, Akademie múzických umění v Praze.

Lexmann, Juraj: Slovenská filmová hudba 1896-1996, Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV-ASCO Art & Science, 1996. 259 s. ISBN:80-88820-01-4

Matzner, Antonín - Pilka, Jiří: Česká filmová hudba, Dauphin, 2002, Praha, 453 s. ISBN:80-7272-013-0

Morga, Věra: Česká filmová hudba 60. let 20. století ovlivněná evropskou avantgardní artificiální hudbou, Olomouc 2016, Disertační práce, Univerzita Palackého v Olomouci.

Pilka, Jiří: Počátky české filmové hudby, In: Filmový sborník historický, 2, 90 let vývoje čs. kinematografie - příspěvky z konference, Praha : Československý filmový ústav 2, (1991,) s. 175-185.

Skladatelé
Bělobrádek, Jan: J. Celba: Melodie, které zná každý, LENICON, 2015, ISBN: 978-80-905895-0-6.

Bellano, Marco: Václav Trojan: Music Composition in Czech Animated Films, CRC Press, 2019, ISBN: 978-0815358527.

Bibliografie Otmara Máchy

Bibliografie Václava Trojana

Černíček, Jan: Hudba Zdeňka Lišky k filmu Markéta Lazarová, Praha 2008, Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze.

Dobešová, Apolena: Jiří Bulis. Příspěvek k hudební poetice, Brno 2016, Diplomová práce, Masarykova univerzita.

Dušková, Barbora: Česká filmová hudba do 60. let 20. století(Zdeněk Liška), Brno 2011, Diplomová práce, Janáčkova akademie múzických umění.

Gössel, Gabriel: Diskografie filmové hudby na nahrávkách českého Ultraphonu (1929-1946), Iluminace, Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, 19, č. 3, (2007,) s. 177-210

Havlík, Jaromír: Jan Rychlík, Živá hudba, 2004.

Hrabalová, Eva: Josef Stelibský a jeho tvorba ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století, Olomouc 2015, Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci.

Junková, Jarmila: Jaromír Vogel - hudební skladatel, sběratel a pamětník, Plzeň, 2012, Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Vedoucí práce Tomáš Kuhn.

Kočičková, Barbora: Hudební tvorba Pavla Blatného v České televizi Brno v 60. letech, Brno 2016, Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita.

Kršáková, Leticia: Filmová hudba Luboše Fišera, Praha 2008, Bakalářská práce, Akademie múzických umění v Praze.

Kuslová, Hana: Život zasvěcený filmové hudbě, In: Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně : články a studie, musealia, personalia. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy 2, č. 1, (2002,) s. 147-148. [Zdeněk Liška]

Ladič, Branko: Music by František Škvor for the Karol Plicka’s Film The Earth Sings – the Beginning of Slovak National Music?, Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, č. 1, s. 79-87

Marešová, Jarmila - ... aneb kdyby nebylo Karla Mareše, Primus, 2017, ISBN: 978-80-87527-19-1.

Nohejl, Vít: Zdeněk Liška a počátky elektronické hudby v československém filmu, Brno 2013, Bakalářská práce, Masarykova univerzita.

Marková, Eliška: Jiří Sternwald a jeho skladatelská činnost pro film, Olomouc, 2013, Bakalárska práca, Univerzita Palackého v Olomouci, Vedoucí práce Mgr. Věra Šímová.

Mikulová, Lenka: Skladatelské dílo Svatopluka Havelky, Praha 2007, Diplomová práce, Akademie múzických umění v Praze.

Nedbalová, Josefína: Karel Sklenička – život a dílo, Praha 2017, Bakalářská práce, Univerzita Karlova.

Obdržálková, Kristýna: Česká filmová hudba (se zaměřením na Vadima Petrova, Karla Svobodu, Petra Hapku a Luboše Fišera), Brno, 2017, Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Vedoucí práce doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D..

Pilka, Jiří: Jiří Srnka - 100 let. Portrét hudebního skladatele, Písek : Město Písek, 2006. 52 s., il., portréty, noty, 21 x 22 cm 1 CD. ISBN:80-239-9266-X

Poláková, Ivana: První léta Filmového symfonického orchestru (FISYO), Praha 2017, Bakalářská práce, Univerzita Karlova.

Poledňák, Ivan: "Mám rád hudbu, která je jakoby další postavou ve filmu ..." Se skladatelem Janem Klusákem o (hudbě k) divadlu a filmu, In: Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha : Národní filmový archiv 8, č. 2, (1996,) s. 107-119.

Prokopcová, Michaela: Luboš Sluka - Profil skladatele se zaměřením na instruktivní klavírní tvorbu, Olomouc 2013, Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci.

Sternwald, Jiří: "Plná náruč vzpomínek", G+W, 2002, ISBN: 9790706509341.

Trnka, Pavel: Dramaturgie zvukové složky v animovaných filmech Karla Zemana, Zlín 2012, Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Valnohová, Markéta Sára: Výrazové prostředky loutkových filmů Jiřího Trnky, Brno, 2011, Bakalárska práca, Masarykova univerzita, Faculty of Arts, Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Blecha.

Vacek, Miloš: Má životní capriccia, Petrklíč nakladatelství s.r.o, 2008, ISBN: 978-80-7229-202-8.

Viklický, Emil: Dialog mezi hudebním skladatelem a režisérem při komponování hudby pro film, Univerzita Palackého, 2010, ISBN: 978-80-244-2529-0.

Dokumenty/TV

Bránil se hudbou - Jaroslav Celba (2009), režie Roman Vávra, z cyklu Neznámí hrdinové

Dr. Evžen Hedvábný alias Karel Velebný (2001), režie R. Urban, z cyklu Lístky vytržené z památníku

Devadesátiprocentní anděl (2000), režie S. Lazarová, z cyklu Příběhy slavných (Angelo Michajlov)

Elia Cmíral: part 1 (2014), režie Petr Kaňka

Jaroslav Celba v dokumentu TéVé Náchod (2006), režie Petr Rousek, Jitka Štěpánková

Jiří Bulis (1992), Česká televize, miniportrét skladatele

Hudba Zdeněk Liška (2017), režie Pavel Klusák

Karel Svoboda (2005), režie Rudolf Tesáček

Karel Svoboda: Štastná léta (2020), režie Petr Klein Svoboda

Mefistův rytíř (2008), režie Ján Novák, z cyklu Příběhy slavných (Karel Svoboda)

Petr Hapka (2002), režie Jan Mudra

Pocta Jiřímu Bulisovi (1993), režie Karel Fuksa

Rozhovor - Jaroslav Uhlíř - jako bonus na DVD S čerty nejsou žerty o hudbě z daného filmu

Svetozár Stračina (2019), režie Pavol Barabáš

Zdeněk Liška (2000), režie Petr Ruttner

z cyklu GEN (Galerie elity národa):

Ivan Král (2018), režie P. Jandourek

Martin Kratochvíl (2017), režie I. Fíla

Michal Pavlíček (2017), režie P. Nikolaev

Jan Klusák pohledem Jana Němce (2002)

Petr Hapka pohledem Jana Malíře (2001)

Karel Svoboda pohledem Roberta Sedláčka (2001), režie R. Sedláček

Michael Kocáb očima Josefa Císařovského (1993)
Novinky

10. 7. 2020 - Aktualizace databáze - červenec 2020

Dokončili jsme třídění pozůstatků archivu Studia KF. Byli přidány tituly od následujích skladatelů: I. Kašlík, J. Svoboda, J.F. Svoboda, K. Svoboda, A. Michajlov, M. Kocáb, P. Hapka, L. Sluka, V. Kotrubenko, J. Kacián, T. Pergl, I. Král, J. Krček a O. Olšaník.

více

19. 4. 2020 - Aktualizace databáze - duben 2020

Před téměř dvěma lety jsme informovali (kromě jiného) o digitalizaci pásků coby pozůstatku z archivu Studia KF (Krátkého filmu) a také několika hudebních stop k filmu.

více

6. 8. 2019 - AČSFH v Národní fonotéce

Po delší době se povedlo dojednat spolupráci našeho Archivu s Virtuální národní fonotékou.

více

archív


Anketa

Kupovali byste si CD s hudbou ze starých českých filmů?
(80) 96 %
(3) 4 %
Počet hlasů: 83